IE là gì? Ý nghĩa của từ ie - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

IE là gì? Ý nghĩa của từ ie

IE là gì ?

IE là “Internet Explorer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IE

IE có nghĩa “Internet Explorer”, dịch sang tiếng Việt là “Trình duyệt web IE”.

IE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IE là “Internet Explorer”.

Một số kiểu IE viết tắt khác:
+ Inland Empire: Đế chế nội địa.
+ Institutional ethnography: Dân tộc học thể chế.
+ Infective endocarditis: Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng.
+ Information extraction: Khai thác thông tin.
+ Industrial Engineering: Kỹ thuật công nghiệp.
+ Ionization Energy: Năng lượng ion hóa.
+ Industrial ecology: Sinh thái công nghiệp.
+ Input enhancement: Tăng cường đầu vào.
+ Indian Engineers: Kỹ sư Ấn Độ.
+ Immigration Enforcement: Thi hành luật nhập cư.
+ Information Elements: Yếu tố thông tin.
+ Invitational Education: Giáo dục mời.
+ Intelligent Environments: Môi trường thông minh.
+ Invincible Eleven: Mười một bất khả chiến bại.
+ Institute of Education: Viện giao dục.
+ International Expeditions: Thám hiểm quốc tế.
+ In-Ear: Trong tai.
+ Industrial Ethernet: Ethernet công nghiệp.
+ Immediate Early: Ngay lập tức sớm.
+ Institute of Electronics: Viện Điện tử.
+ Institute for Energy: Viện Năng lượng.

Post Top Ad