IED là gì? Ý nghĩa của từ ied - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

IED là gì? Ý nghĩa của từ ied

IED là gì ?

IED là “Improvised Explosive Device” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IED

IED có nghĩa “Improvised Explosive Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị nổ cải tiến”.

IED là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IED là “Improvised Explosive Device”.

Một số kiểu IED viết tắt khác:
+ Institute of Economic Development: Viện phát triển kinh tế.
+ Institution of Engineering Designers: Viện thiết kế kỹ thuật.
+ Institute of Electrodynamics: Viện Điện động lực học.
+ Interlingua–English Dictionary: Từ điển liên ngôn ngữ–Anh.
+ Intermittent Explosive Disorder: Rối loạn nổ liên tục.
+ International Education Development: Phát triển giáo dục quốc tế.
+ Intelligent Electronic Devices: Thiết Bị Điện Tử Thông Minh.
+ Instantaneous Electrical Detonators: Kíp nổ điện tức thời.
+ Improvised Electronic Device: Thiết bị điện tử cải tiến.
+ Investigation and Enforcement Department: Cục điều tra và thi hành án.
+ Improvise Explosive Device: Cải tiến thiết bị nổ.
+ Institute of Entrepreneurship Development: Viện Phát triển Doanh nghiệp.
+ International Exchange Department: Phòng Giao lưu Quốc tế.
+ Integrated Education for the Disabled: Giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.
+ Intermediate Engineering Degree: Bằng kỹ sư trung cấp.
+ Islamic Education Department: Phòng Giáo dục Hồi giáo.
+ Imitative Electromagnetic Deception: Lừa dối điện từ bắt chước.
+ Improvised Explosives Devices: Thiết bị nổ cải tiến.
+ Industrial Emissions Directive: Chỉ thị Khí thải Công nghiệp.
+ Innovative Electronic Designs: Thiết kế điện tử sáng tạo.
+ Introduction to Engineering Design: Giới thiệu về thiết kế kỹ thuật.
+ Institutes for Educational Development: Viện phát triển giáo dục.
+ International Equestrian Design: Thiết kế Cưỡi ngựa Quốc tế.

Post Top Ad