ILO là gì? Ý nghĩa của từ ilo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

ILO là gì? Ý nghĩa của từ ilo

ILO là gì ?

ILO là “International Labour Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ILO

ILO có nghĩa “International Labour Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Lao động Quốc tế”.

ILO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ILO là “International Labour Organization”.

Một số kiểu ILO viết tắt khác:
+ International Lunar Observatory: Đài quan sát mặt trăng quốc tế.
+ International Law Office: Văn phòng luật quốc tế.
+ Industry Liaison Office: Văn phòng liên lạc ngành.
+ International Labour Office: Văn phòng Lao động Quốc tế.
+ International Labour Organisation: Tổ chức lao động quốc tế.
+ International Learning Opportunities: Cơ hội học tập quốc tế.
+ Integrated Lights-Out: Tắt đèn tích hợp.
+ International Left Opposition: Đối lập cánh tả quốc tế.
+ International Law and Organization: Luật pháp và tổ chức quốc tế.
+ International Labor Office: Văn phòng Lao động Quốc tế.
+ Intensive Livestock Operations: Hoạt động chăn nuôi thâm canh.
+ Imperial League of Opera: Liên đoàn Opera Hoàng gia.
+ International Liaison Officers: Cán bộ liên lạc quốc tế.
+ Injection-Locked Oscillator: Tiêm-Khóa Dao Động.
+ Indefinite Lay Off: Nghỉ việc vô thời hạn.
+ Institute of Laryngology and Otology: Viện Tai Mũi Họng.

Post Top Ad