IMMA là gì? Ý nghĩa của từ imma - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

IMMA là gì? Ý nghĩa của từ imma

IMMA là gì ?

IMMA là “Ion Microprobe Mass Analyzer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IMMA

IMMA có nghĩa “Ion Microprobe Mass Analyzer”, dịch sang tiếng Việt là “Máy phân tích khối lượng vi thăm dò ion”.

IMMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IMMA là “Ion Microprobe Mass Analyzer”.

Một số kiểu IMMA viết tắt khác:
+ Irish Museum of Modern Art: Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Ireland.
+ International Mixed Martial Arts: Võ tổng hợp quốc tế.
+ International Menuhin Music Academy: Học viện âm nhạc quốc tế Menuhin.
+ International Maritime Meteorological Archive: Lưu trữ Khí tượng Hàng hải Quốc tế.
+ Important Marine Mammal Area: Khu vực động vật có vú biển quan trọng.

Post Top Ad