RLA là gì? Ý nghĩa của từ rla - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

RLA là gì? Ý nghĩa của từ rla

RLA là gì ?

RLA là “Risk Limiting Audit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RLA

RLA có nghĩa “Risk Limiting Audit”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm toán giới hạn rủi ro”.

RLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RLA là “Risk Limiting Audit”.

Một số kiểu RLA viết tắt khác:
+ (R)-(+)-lipoic acid.
+ Royal Lao Army: Quân đội Hoàng gia Lào.
+ Residential Landlords Association: Hiệp hội chủ nhà ở.
+ Rotary Launcher Assembly: Rotary Launcher hội.
+ Residual Life Assessment: Đánh giá cuộc sống còn lại.
+ Railway Labor Act: Đạo luật lao động đường sắt.
+ Richard Long & Associates: Richard Long & Cộng sự.
+ Redevelopment Land Agency: Cơ quan đất đai tái phát triển.
+ Regional Legislative Assembly: Hội đồng lập pháp khu vực.
+ Robert Land Academy: Học viện Robert Land.
+ Royal Laotian Army: Quân đội Hoàng gia Lào.
+ Registered and Licensed Architect: Kiến trúc sư đã đăng ký và được cấp phép.
+ Railroad Labor Act: Đạo luật lao động đường sắt.
+ Research Laboratories of Anthropology: Phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân chủng học.
+ Rosa Lowinger and Associates: Rosa Lowinger và cộng sự.

Post Top Ad