LTE là gì? Ý nghĩa của từ lte - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

LTE là gì? Ý nghĩa của từ lte

LTE là gì ?

LTE là “Local Thermal Equilibrium” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LTE

LTE có nghĩa “Local Thermal Equilibrium”, dịch sang tiếng Việt là “Cân bằng nhiệt cục bộ”.

LTE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LTE là “Local Thermal Equilibrium”.

Một số kiểu LTE viết tắt khác:
+ Long-Term Evolution: Sự tiến hóa dài hạn.
+ Liquid Tension Experiment: Thí nghiệm sức căng chất lỏng.
+ Local Truncation Error: Lỗi cắt cục bộ.
+ Leenhardt Thermal Event: Sự kiện Nhiệt độ Leenhardt.
+ Low Tide Elevation: Độ cao thủy triều thấp.
+ Line Terminating Equipment: Thiết bị đầu cuối đường dây.
+ Local Thermodynamic Equilibrium: Cân bằng nhiệt động cục bộ.
+ London Transport Executive: Điều hành vận tải Luân Đôn.

Post Top Ad