OATS là gì? Ý nghĩa của từ oats - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

OATS là gì? Ý nghĩa của từ oats

OATS là gì ?

OATS là “Oracle Application Testing Suite” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OATS

OATS có nghĩa “Oracle Application Testing Suite”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ kiểm tra ứng dụng Oracle”.

OATS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OATS là “Oracle Application Testing Suite”.

Một số kiểu OATS viết tắt khác:
+ Organic Anion Transporters: Chất vận chuyển anion hữu cơ.
+ ONTAP Analytics and Telemetry Service: Dịch vụ từ xa và phân tích ONTAP.
+ Osteoarticular transfer system: Hệ thống vận chuyển xương khớp.
+ O'Hare Airport Transit System: Hệ thống vận chuyển sân bay O'Hare.
+ Old Age Theatre Society: Hiệp hội sân khấu tuổi già.
+ Older Adults Technology Services: Dịch vụ công nghệ dành cho người lớn tuổi.
+ Osteochondral Autograph Transplant Surgery: Phẫu thuật cấy ghép chữ ký Osteochondral.

Post Top Ad