SPAC là gì? Ý nghĩa của từ spac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

SPAC là gì? Ý nghĩa của từ spac

SPAC là gì ?

SPAC là “Special Purpose Acquisition Company” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPAC

SPAC có nghĩa “Special Purpose Acquisition Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty mua lại mục đích đặc biệt”.

SPAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPAC là “Special Purpose Acquisition Company”.

Một số kiểu SPAC viết tắt khác:
+ Special acquisition: Mua lại đặc biệt.
+ Saratoga Performing Arts Center: Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Saratoga.
+ São Paulo Athletic Club: Câu lạc bộ điền kinh Sao Paulo.
+ Soil-Plant-Atmosphere Continuum: Liên tục Đất-Thực vật-Khí quyển.
+ Special purpose acquisition: Mua lại mục đích đặc biệt.
+ Satellite Positioning Research and Application Center: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng định vị vệ tinh.
+ Shizuoka Performing Arts Center: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Shizuoka.
+ Society of Professional Accountants of Canada: Hiệp hội kế toán chuyên nghiệp Canada.
+ Simon Parkes Art Conservation: Bảo tồn nghệ thuật Simon Parkes.
+ Special Purpose Acquisition Corporation: Tổng công ty mua lại mục đích đặc biệt.
+ State Pharmaceutical Administration of China: Cục Quản lý Dược phẩm Nhà nước Trung Quốc.
+ Swarthmore Political Action Committee: Ủy ban hành động chính trị Swarthmore.
+ Seifert Performing Arts Center: Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Seifert.
+ Sports Pavilion and Aquatic Center: Nhà thi đấu thể thao và Trung tâm thể thao dưới nước.
+ Sabah Provisional Annual Conference: Hội nghị thường niên lâm thời Sabah.
+ Student-Principal Advisory Committee: Ủy ban cố vấn học sinh-hiệu trưởng.
+ Scientific Programme Advisory Committee: Ủy ban Cố vấn Chương trình Khoa học.
+ Students and Parents Against Closure: Học sinh và Phụ huynh phản đối Đóng cửa.

Post Top Ad