JOMO là gì? Ý nghĩa của từ jomo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

JOMO là gì? Ý nghĩa của từ jomo

JOMO là gì ?

JOMO là “Junta Of Militant Organizations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JOMO

JOMO có nghĩa “Junta Of Militant Organizations”, dịch sang tiếng Việt là “Junta của các tổ chức dân quân”.

JOMO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JOMO là “Junta Of Militant Organizations”.

Post Top Ad