AOL là gì? Ý nghĩa của từ aol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

AOL là gì? Ý nghĩa của từ aol

AOL là gì ?

AOL là “America Online” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AOL

AOL có nghĩa “America Online”, dịch sang tiếng Việt là “Mỹ trực tuyến”.

AOL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AOL là “America Online”.

Một số kiểu AOL viết tắt khác:
+ Anterior Oblique Ligament: Dây chằng chéo trước.
+ Area Of Limitation: Diện tích giới hạn.
+ African Ocean Lines: Đường biển châu Phi.
+ Art Of Living: Nghệ thuật sống.
+ Airspace Operations Laboratory: Phòng thí nghiệm hoạt động không phận.
+ Areas Of Learning: Lĩnh vực học tập.
+ Observatory Of Lisbon: Đài thiên văn Lisboa.

Post Top Ad