ED là gì? Ý nghĩa của từ ed - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

ED là gì? Ý nghĩa của từ ed

ED là gì ?

ED là “Effective Dose” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ED

ED có nghĩa “Effective Dose”, dịch sang tiếng Việt là “Liều lượng hiệu quả”.

ED là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ED là “Effective Dose”.

Một số kiểu ED viết tắt khác:
+ Directorate of Enforcement: Tổng cục thực thi.
+ Erectile Dysfunction: Rối loạn cương dương.
+ Entitled Bend.
+ Emergency Department: Khoa cấp cứu.
+ Edward Davis.
+ Evolutionary Distinctness: Sự khác biệt tiến hóa.
+ European Democrats: Đảng Dân chủ Châu Âu.
+ Ectodermal Dysplasia: Loạn sản ngoại bì.
+ Explosive Decompression: Giải nén nổ.
+ Effective Demand: Nhu cầu hiệu quả.
+ Electoral Division: Bộ phận bầu cử.
+ Emotional Disturbance: Rối loạn cảm xúc.
+ Early Decision: Quyết định sớm.
+ Extra-low Dispersion: Độ phân tán cực thấp.
+ Equipment Depots: Kho thiết bị.
+ Estrogen Dominance: Estrogen chiếm ưu thế.

Post Top Ad