FMCW là gì? Ý nghĩa của từ fmcw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

FMCW là gì? Ý nghĩa của từ fmcw

FMCW là gì ?

FMCW là “Frequency Modulated Continuous Wave” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FMCW

FMCW có nghĩa “Frequency Modulated Continuous Wave”, dịch sang tiếng Việt là “Sóng liên tục được điều chế tần số”.

FMCW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FMCW là “Frequency Modulated Continuous Wave”.

Post Top Ad