IPPC là gì? Ý nghĩa của từ ippc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

IPPC là gì? Ý nghĩa của từ ippc

IPPC là gì ?

IPPC là “Integrated Pollution Prevention Control” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPPC

IPPC có nghĩa “Integrated Pollution Prevention Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát ngăn ngừa ô nhiễm tích hợp”.

IPPC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPPC là “Integrated Pollution Prevention Control”.

Một số kiểu IPPC viết tắt khác:
+ International Plant Protection Convention: Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật.
+ International Pastors and Partners Conference: Hội nghị mục sư và đối tác quốc tế.
+ International Penal and Penitentiary Commission: Ủy ban hình sự và trừng phạt quốc tế.
+ Israeli Palestinian Peace Coalition: Liên minh Hòa bình Palestine của Israel.
+ International Plant Protection Congress: Đại hội bảo vệ thực vật quốc tế.
+ International Projecting and Producing Company: Công ty sản xuất và chiếu phim quốc tế.
+ Insurance and Private Pensions Committee: Ủy ban Bảo hiểm và Lương hưu Tư nhân.
+ IWOPIN Pulp and Paper Company: Công ty Giấy và Bột giấy IWOPIN.

Post Top Ad