ODP là gì? Ý nghĩa của từ odp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

ODP là gì? Ý nghĩa của từ odp

ODP là gì ?

ODP là “Open Distributed Processing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ODP

ODP có nghĩa “Open Distributed Processing”, dịch sang tiếng Việt là “Xử lý phân tán mở”.

ODP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ODP là “Open Distributed Processing”.

Một số kiểu ODP viết tắt khác:
+ Orderly Departure Program: Chương Trình Khởi Hành Có Trật Tự.
+ Open Directory Project: Dự án thư mục mở.
+ Ozone Depletion Potential: Khả năng suy giảm tầng ôzôn.
+ Olympic Development Program: Chương trình phát triển Olympic.
+ Oromo Democratic Party: Đảng Dân chủ Oromo.
+ Ozone Damage Potential: Tiềm năng thiệt hại ozone.
+ Ocean Drilling Program: Chương trình khoan đại dương.
+ Opening Day Partners: Đối tác ngày khai trương.
+ Operating Department Practice: Thực hành phòng điều hành.
+ Our Development Party: Đảng phát triển của chúng tôi.
+ Off Disk Pointers: Tắt con trỏ đĩa.
+ Open Data Plane: Mở mặt phẳng dữ liệu.
+ Obstacle Departure Procedure: Quy trình khởi hành vượt chướng ngại vật.
+ Operational Data Portal: Cổng thông tin dữ liệu hoạt động.
+ Ocean Drilling Programme: Chương trình khoan đại dương.
+ Ohio Democratic Party: Đảng Dân chủ Ohio.
+ Olympic Developmental Program: Chương trình phát triển Olympic.
+ Office of Disease Prevention: Văn phòng phòng chống dịch bệnh.
+ Open Democratic Party: Đảng Dân chủ mở.
+ Oklahoma Democratic Party: Đảng Dân chủ Oklahoma.
+ Over-dispersed Poisson: Poisson phân tán quá mức.
+ Olympic Developmentment Program: Chương trình phát triển Olympic.
+ Olympic Development Programme: Chương trình phát triển Olympic.
+ Open Door Programme: Chương trình mở cửa.

Post Top Ad