VHDL là gì? Ý nghĩa của từ vhdl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

VHDL là gì? Ý nghĩa của từ vhdl

VHDL là gì ?

VHDL là “VHSIC Hardware Description Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VHDL

VHDL có nghĩa “VHSIC Hardware Description Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHSIC”.

VHDL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VHDL là “VHSIC Hardware Description Language”.

Một số kiểu VHDL viết tắt khác:
+ Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language: Mạch tích hợp tốc độ rất cao Ngôn ngữ mô tả phần cứng.

Post Top Ad