RDN là gì? Ý nghĩa của từ rdn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

RDN là gì? Ý nghĩa của từ rdn

RDN là gì ?

RDN là “Registered Dietitian Nutritionist” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RDN

RDN có nghĩa “Registered Dietitian Nutritionist”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký”.

RDN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RDN là “Registered Dietitian Nutritionist”.

Một số kiểu RDN viết tắt khác:
+ Relative Distinguished Name: Tên phân biệt tương đối.
+ Royal Danish Navy: Hải quân Hoàng gia Đan Mạch.
+ Rural Development Network: Mạng lưới phát triển nông thôn.
+ Robert D. Niehaus.
+ Regional District of Nanaimo: Khu vực Nanaimo.
+ Resource Discovery Network: Mạng khám phá tài nguyên.
+ Republican Democrats Netherlands: Đảng Dân chủ Cộng hòa Hà Lan.
+ Registered Dental Nurse: Y tá nha khoa đã đăng ký.
+ Remote Donation Network: Mạng quyên góp từ xa.
+ Reddish North: Bắc đỏ.
+ Reporting Diversity Network: Mạng đa dạng báo cáo.

Post Top Ad