MAE là gì? Ý nghĩa của từ mae - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

MAE là gì? Ý nghĩa của từ mae

MAE là gì ?

MAE là “Macintosh Application Environment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MAE

MAE có nghĩa “Macintosh Application Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường ứng dụng Macintosh”.

MAE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MAE là “Macintosh Application Environment”.

Một số kiểu MAE viết tắt khác:
+ Mean Absolute Error: Có nghĩa là lỗi tuyệt đối.
+ Material Adverse Event: Sự kiện bất lợi về vật chất.
+ Methyl-aminoethanol: Metyl-aminoetanol.
+ Membership of the Academia Europaea: Tư cách thành viên của Academia Europaea.
+ Mercado Abierto Electrónico.
+ Macro Assembler/Editor: Trình biên dịch/Trình chỉnh sửa Macro.
+ Monoallelic gene expression: Biểu hiện gen đơn bội.
+ Myoclonic Astatic Epilepsy: Động kinh rung giật cơ.
+ Mechanical and Aerospace Engineering: Kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ.
+ Maarten Altena Ensemble: Ban nhạc Maarten Altena.
+ Middletown Adult Education: Giáo dục Người lớn Middletown.
+ Materials Adherence Experiment: Thí nghiệm tuân thủ vật liệu.
+ Master's degree in Applied Epidemiology: Bằng thạc sĩ về dịch tễ học ứng dụng.
+ Master of Arts in Economics: Thạc sĩ nghệ thuật kinh tế.
+ Microwave Auditory Effect: Hiệu ứng thính giác lò vi sóng.
+ Mechanical & Aerospace Engineering: Kỹ thuật cơ khí & hàng không vũ trụ.
+ Motion After Effect: Chuyển động sau hiệu ứng.

Post Top Ad