CASA là gì? Ý nghĩa của từ casa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

CASA là gì? Ý nghĩa của từ casa

CASA là gì ?

CASA là “Civil Aviation Safety Authority” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CASA

CASA có nghĩa “Civil Aviation Safety Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan an toàn hàng không dân dụng”.

CASA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CASA là “Civil Aviation Safety Authority”.

Một số kiểu CASA viết tắt khác:
+ Construcciones Aeronáuticas SA: Công trình hàng không SA.
+ Court Appointed Special Advocates: Tòa án chỉ định những người biện hộ đặc biệt.
+ Computational Auditory Scene Analysis: Phân tích cảnh thính giác tính toán.
+ Chicago Air Shower Array: Mảng tắm không khí Chicago.
+ Centre for Advanced Spatial Analysis: Trung tâm phân tích không gian nâng cao.
+ Computers Are Social Actors: Máy tính là diễn viên xã hội.
+ Civil Affairs Staging Area: Khu vực tổ chức dân sự.
+ Center on Addiction and Substance Abuse: Trung tâm về Nghiện ngập và Lạm dụng Chất gây nghiện.
+ Canadian Alliance of Student Associations: Liên minh các hiệp hội sinh viên Canada.
+ Court Appointed Special Advocate: Tòa án chỉ định luật sư đặc biệt.
+ Canadian Amateur Skiers Association: Hiệp hội trượt tuyết nghiệp dư Canada.
+ Canadian Arena Soccer Association: Hiệp hội bóng đá đấu trường Canada.
+ Campus Accountability and Safety Act: Đạo luật về trách nhiệm và an toàn của trường.
+ Classical Association of South Africa: Hiệp hội cổ điển Nam Phi.
+ Composite Application Service Assembly: Dịch vụ ứng dụng tổng hợp.
+ Committee Against Sexual Abuse: Ủy ban chống lạm dụng tình dục.
+ Collaborative Adaptive Sensing of the Atmosphere: Cảm biến thích ứng cộng tác của bầu khí quyển.
+ Centre for Advanced Studies in Architecture: Trung tâm nghiên cứu nâng cao về kiến trúc.
+ Capital Area School for the Arts: Trường nghệ thuật khu vực thủ đô.
+ Canadian Alliance of Students Associations: Liên minh các hiệp hội sinh viên Canada.
+ Centres Against Sexual Assault: Trung tâm chống tấn công tình dục.
+ Court-Appointed Special Advocate: Người biện hộ đặc biệt do tòa chỉ định.
+ Coordinating Action on Small Arms: Phối hợp hành động trên vũ khí nhỏ.
+ Center for Arabic Study Abroad: Trung Tâm Du Học Tiếng Ả Rập.
+ Centre for Autism Spectrum Assistance: Trung tâm hỗ trợ phổ tự kỷ.
+ Center for Astrophysics and Space Astronomy: Trung tâm Vật lý Thiên văn và Vũ trụ.
+ Center for Advanced Studies in Astronomy: Trung tâm Nghiên cứu Cao cấp về Thiên văn học.
+ Computer-Aided Sperm Analysis: Phân tích tinh trùng bằng máy tính.
+ Carolina Athletic Sports Academy: Học viện thể thao thể thao Carolina.
+ Chiropractic Association of SA: Hiệp hội Chiropractic SA.

Post Top Ad