ZPD là gì? Ý nghĩa của từ zpd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

ZPD là gì? Ý nghĩa của từ zpd

ZPD là gì ?

ZPD là “Zero-Photon Dissociation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZPD

ZPD có nghĩa “Zero-Photon Dissociation”, dịch sang tiếng Việt là “Phân ly Zero-Photon”.

ZPD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZPD là “Zero-Photon Dissociation”.

Một số kiểu ZPD viết tắt khác:
+ Zone of Proximal Development: Khu vực phát triển gần đây.

Post Top Ad