ITMS là gì? Ý nghĩa của từ itms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

ITMS là gì? Ý nghĩa của từ itms

ITMS là gì ?

ITMS là “Information Technology Management Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITMS

ITMS có nghĩa “Information Technology Management Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ quản lý công nghệ thông tin”.

ITMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITMS là “Information Technology Management Service”.

Một số kiểu ITMS viết tắt khác:
+ Intelligent Transit Management System: Hệ thống quản lý chuyển tuyến thông minh.
+ Intelligent Transport Management System: Hệ thống quản lý giao thông thông minh.
+ Integrated Traffic Management System: Hệ thống quản lý giao thông tích hợp.
+ International Transfer Matching System: Hệ thống đối sánh chuyển nhượng quốc tế.
+ Ion trap mobility spectrometry: Phép đo phổ di động bẫy ion.
+ Institute of Traditional Medicine Services: Viện Dịch Vụ Y Học Cổ Truyền.

Post Top Ad