VPI là gì? Ý nghĩa của từ vpi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

VPI là gì? Ý nghĩa của từ vpi

VPI là gì ?

VPI là “Veterinary Pet Insurance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VPI

VPI có nghĩa “Veterinary Pet Insurance”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo hiểm vật nuôi thú y”.

VPI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VPI là “Veterinary Pet Insurance”.

Một số kiểu VPI viết tắt khác:
+ Virginia Polytechnic Institute and State University: Học viện Bách khoa Virginia và Đại học Bang.
+ Verilog Procedural Interface: Giao diện Thủ tục Verilog.
+ Virginia Polytechnic Institute: Học viện bách khoa Virginia.
+ Vietnam Petroleum Institute: Viện Dầu Khí Việt Nam.
+ Velopharyngeal insufficiency: suy tĩnh mạch hầu.
+ Velopharyngeal inadequacy: Velopharyngeal không đầy đủ.
+ Ventral Posterior Inferior: Bụng sau kém hơn.
+ Virtual Path Indicator: Chỉ báo đường dẫn ảo.
+ Virtual Path Identifier: Định danh đường dẫn ảo.
+ Visegrad Patent Institute: Viện sáng chế Visegrad.
+ Virginia Agricultural and Mechanical College and Polytechnic Institute: Đại học Nông nghiệp và Cơ khí Virginia và Học viện Bách khoa.
+ Vibrio pathogenicity island: Đảo mầm bệnh Vibrio.
+ Virginia Polytechnic Institute and Agricultural and Mechanical College: Viện Bách khoa Virginia và Cao đẳng Cơ khí và Nông nghiệp.
+ Vologda Polytechnic Institute: Học viện bách khoa Vologda.
+ Voronezh Polytechnic Institute: Học viện Bách khoa Voronezh.
+ Virtual Partner Interaction: Tương tác đối tác ảo.
+ Victorian Parliamentary Inquiry: Cuộc điều tra của Quốc hội Victoria.
+ Volzhsky Polytechnic Institute: Học viện Bách khoa Volzhsky.
+ Vapour Phase Infiltration: Xâm nhập pha hơi.
+ Ventralis Posterior Inferior: Cơ bụng sau kém hơn.

Post Top Ad