IZ là gì? Ý nghĩa của từ iz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

IZ là gì? Ý nghĩa của từ iz

IZ là gì ?

IZ là “International Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IZ

IZ có nghĩa “International Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực quốc tế”.

IZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IZ là “International Zone”.

Một số kiểu IZ viết tắt khác:
+ Inclusionary Zoning: Phân vùng bao gồm.
+ Intermediate Zone: Khu trung gian.
+ I Zingari: Giang hồ.

Post Top Ad