CORS là gì? Ý nghĩa của từ cors - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

CORS là gì? Ý nghĩa của từ cors

CORS là gì ?

CORS là “Cross-Origin Resource Sharing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CORS

CORS có nghĩa “Cross-Origin Resource Sharing”, dịch sang tiếng Việt là “Chia sẻ tài nguyên nguồn gốc chéo”.

CORS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CORS là “Cross-Origin Resource Sharing”.

Một số kiểu CORS viết tắt khác:
+ Continuously Operating Reference Station: Trạm tham chiếu vận hành liên tục.
+ Coronaridine synthase: Tổng hợp coronaridine.
+ Chinese Orthopaedic Research Society: Hiệp hội nghiên cứu chỉnh hình Trung Quốc.
+ Contracting Officer Representatives: Đại diện nhân viên ký kết hợp đồng.
+ Community Organisations Refugee Sponsorship: Tổ chức cộng đồng Bảo trợ người tị nạn.

Post Top Ad