KRA là gì? Ý nghĩa của từ kra - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

KRA là gì? Ý nghĩa của từ kra

KRA là gì ?

KRA là “Key Result Area” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KRA

KRA có nghĩa “Key Result Area”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng kết quả chính”.

KRA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KRA là “Key Result Area”.

Một số kiểu KRA viết tắt khác:
+ Kenya Revenue Authority: Cơ quan doanh thu Kenya.
+ KYC Registration Agency: Cơ quan đăng ký KYC.
+ Kiawah Resort Associates: Hiệp hội khu nghỉ dưỡng Kiawah.
+ Kelvingrove Refurbishment Appeal: Khiếu nại về việc tân trang Kelvingrove.
+ Keele Research Association: Hiệp hội nghiên cứu Keele.
+ Kart Racers of America: Các tay đua Kart của Mỹ.
+ Korea Racing Authority: Cơ quan đua xe Hàn Quốc.
+ Kampuchean Revolutionary Army: Quân đội Cách mạng Campuchia.
+ Korean Racing Authority: Cơ quan đua xe Hàn Quốc.
+ Karibib Residents Association: Hiệp hội cư dân Karibib.
+ Korean Restoration Army: Quân đội phục hồi Hàn Quốc.
+ Kentucky Reading Association: Hiệp hội đọc sách Kentucky.
+ Konkan Railway Academy: Học viện đường sắt Konkan.

Post Top Ad