ROMP là gì? Ý nghĩa của từ romp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

ROMP là gì? Ý nghĩa của từ romp

ROMP là gì ?

ROMP là “Ring-Opening Metathesis Polymerization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROMP

ROMP có nghĩa “Ring-Opening Metathesis Polymerization”, dịch sang tiếng Việt là “Phản ứng trùng hợp trao đổi chất mở vòng”.

ROMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROMP là “Ring-Opening Metathesis Polymerization”.

Một số kiểu ROMP viết tắt khác:
+ Regionally Organised Modem Pool: Nhóm modem được tổ chức theo khu vực.
+ Reports on Math. Phys.: Báo cáo về môn Toán. vật lý..

Post Top Ad