MANE là gì? Ý nghĩa của từ mane - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

MANE là gì? Ý nghĩa của từ mane

MANE là gì ?

MANE là “Minnigerode Awards for Nursing Excellence” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MANE

MANE có nghĩa “Minnigerode Awards for Nursing Excellence”, dịch sang tiếng Việt là “Giải thưởng Minnigerode cho Điều dưỡng xuất sắc”.

MANE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MANE là “Minnigerode Awards for Nursing Excellence”.

Một số kiểu MANE viết tắt khác:
+ Maneswar Railway Station: Nhà ga Maneswar.
+ Mesa Amplia Nacional Estudiantil.

Post Top Ad