RTE là gì? Ý nghĩa của từ rte - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

RTE là gì? Ý nghĩa của từ rte

RTE là gì ?

RTE là “Radio Technical Equipment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RTE

RTE có nghĩa “Radio Technical Equipment”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị kỹ thuật vô tuyến”.

RTE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTE là “Radio Technical Equipment”.

Một số kiểu RTE viết tắt khác:
+ Radiative Transfer Equation: Phương trình truyền bức xạ.
+ Right to Education: Quyền giáo dục.
+ Runtime environment: Môi trường thực thi.
+ Round-trip engineering: Kỹ thuật khứ hồi.
+ Ready To Eat: Sẵn sàng để ăn.
+ Rich Text Editor: Biên tập soạn thảo văn bản.
+ Road to Excellence: Đường đến sự xuất sắc.
+ Real Time Expansion: Mở rộng thời gian thực.
+ Recognizing Textual Entailment: Nhận biết ràng buộc về văn bản.
+ Return To Earth: Trở lại trái đất.

Post Top Ad