SDN là gì? Ý nghĩa của từ sdn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

SDN là gì? Ý nghĩa của từ sdn

SDN là gì ?

SDN là “Software-defined networking” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SDN

SDN có nghĩa “Software-defined networking”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng được xác định bằng phần mềm”.

SDN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SDN là “Software-defined networking”.

Một số kiểu SDN viết tắt khác:
+ Sexually Dimorphic Nucleus: Hạt nhân dị hình giới tính.
+ S4C Digital Networks: Mạng kỹ thuật số S4C.
+ Social Development Network: Mạng xã hội phát triển.
+ Selective Dorsal Neurectomy: Phẫu thuật chọn lọc dây thần kinh lưng.
+ Specially Designated Nationals: Công dân được chỉ định đặc biệt.
+ Service Design Network: Dịch vụ thiết kế mạng.
+ Self Defending Network: Mạng tự vệ.
+ Service Dialling Numbers: Số quay số dịch vụ.
+ SAP Developer Network: Mạng lưới nhà phát triển SAP.
+ System Development Network: Mạng phát triển hệ thống.
+ Student Doctor Network: Mạng lưới bác sĩ sinh viên.
+ Sun Developer Network: Mạng lưới nhà phát triển Sun.
+ Social Devt News: Tin tức Devt xã hội.
+ Ship Data Network: Mạng dữ liệu tàu.
+ Specially Designated National: Quốc gia được chỉ định đặc biệt.
+ Sydney Debating Network: Mạng tranh luận Sydney.
+ Sydney Democracy Network: Mạng lưới Dân chủ Sydney.
+ Scottish Digital Network: Mạng kỹ thuật số Scotland.
+ Summit Daily News: Tin tức hàng ngày của hội nghị thượng đỉnh.
+ Scottish Daily News: Tin tức hàng ngày của Scotland.

Post Top Ad