JECFA là gì? Ý nghĩa của từ jecfa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

JECFA là gì? Ý nghĩa của từ jecfa

JECFA là gì ?

JECFA là “Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JECFA

JECFA có nghĩa “Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban chuyên gia chung của FAO/WHO về phụ gia thực phẩm”.

JECFA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JECFA là “Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives”.

Post Top Ad