SHD là gì? Ý nghĩa của từ shd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

SHD là gì? Ý nghĩa của từ shd

SHD là gì ?

SHD là “Storm Hazards Department” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHD

SHD có nghĩa “Storm Hazards Department”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng Nguy hiểm Bão”.

SHD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHD là “Storm Hazards Department”.

Một số kiểu SHD viết tắt khác:
+ Super hi-decker: Siêu hi-boong.
+ Strategic Homeland Division: Sư đoàn nội địa chiến lược.
+ State Hydro-Electric Department: Cục Thủy điện Nhà nước.
+ SLP Homology Domain: Miền tương đồng SLP.

Post Top Ad