DSPM là gì? Ý nghĩa của từ dspm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

DSPM là gì? Ý nghĩa của từ dspm

DSPM là gì ?

DSPM là “Discipline-specific modeling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DSPM

DSPM có nghĩa “Discipline-specific modeling”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình kỷ luật cụ thể”.

DSPM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DSPM là “Discipline-specific modeling”.

Một số kiểu DSPM viết tắt khác:
+ Devrukh Shikshan Prasarak Mandal.

Post Top Ad