RDLC là gì? Ý nghĩa của từ rdlc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

RDLC là gì? Ý nghĩa của từ rdlc

RDLC là gì ?

RDLC là “Remote Data Link Controller” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RDLC

RDLC có nghĩa “Remote Data Link Controller”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều khiển liên kết dữ liệu từ xa”.

RDLC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RDLC là “Remote Data Link Controller”.

Post Top Ad