MBAAS là gì? Ý nghĩa của từ mbaas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

MBAAS là gì? Ý nghĩa của từ mbaas

MBAAS là gì ?

MBAAS là “Mobile Backend As A Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MBAAS

MBAAS có nghĩa “Mobile Backend As A Service”, dịch sang tiếng Việt là “Phần cuối di động dưới dạng dịch vụ”.

MBAAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MBAAS là “Mobile Backend As A Service”.

Post Top Ad