EAG là gì? Ý nghĩa của từ eag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

EAG là gì? Ý nghĩa của từ eag

EAG là gì ?

EAG là “Equatorial Atlantic Gateway” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EAG

EAG có nghĩa “Equatorial Atlantic Gateway”, dịch sang tiếng Việt là “Cửa ngõ xích đạo Đại Tây Dương”.

EAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EAG là “Equatorial Atlantic Gateway”.

Một số kiểu EAG viết tắt khác:
+ Empowered Action Group: Nhóm hành động được trao quyền.
+ Eamon Adventurer's Guild: Hội thám hiểm Eamon.
+ Embarked Aviation Group: Nhóm hàng không bắt tay.
+ Expeditionary Air Group: Nhóm không quân viễn chinh.
+ Expert Advisory Groups: Nhóm tư vấn chuyên gia.
+ Excelsior Action Group: Nhóm Hành động Excelsior.
+ External Action Guarantee: Đảm bảo hành động bên ngoài.
+ European Air Group: Tập đoàn Hàng không Châu Âu.
+ East Auxiliary Gymnasium: Nhà thi đấu phụ phía Đông.
+ Extracurricular Activity Grant: Trợ cấp hoạt động ngoại khóa.
+ Expert Advisory Group: Nhóm tư vấn chuyên gia.
+ European-American Group: Nhóm Âu Mỹ.
+ Eurasia Africa Group: Nhóm Âu Á Châu Phi.
+ Electron Activating Group: Nhóm kích hoạt điện tử.
+ Evans Analytical Group: Nhóm phân tích Evans.
+ Experimental Architecture Group: Nhóm kiến trúc thể nghiệm.

Post Top Ad