VPA là gì? Ý nghĩa của từ vpa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

VPA là gì? Ý nghĩa của từ vpa

VPA là gì ?

VPA là “Virtual Payment Address” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VPA

VPA có nghĩa “Virtual Payment Address”, dịch sang tiếng Việt là “Địa chỉ thanh toán ảo”.

VPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VPA là “Virtual Payment Address”.

Một số kiểu VPA viết tắt khác:
+ Virginia Port Authority: Cảng vụ Virginia.
+ Vaginal Pulse Amplitude: Biên độ xung âm đạo.
+ Vietnam People's Army: Quân đội nhân dân việt nam.
+ Voluntary Partnership Agreement: Thỏa thuận đối tác tự nguyện.
+ Volunteer Probation Aides: Trợ lý tập sự tình nguyện.
+ Volunteer Pilots Association: Hiệp hội phi công tình nguyện.
+ Value Per Action: Giá trị mỗi hành động.
+ Valproate.
+ Visual and Performing Art: Nghệ thuật thị giác và biểu diễn.
+ Visual Pollution Assessment: Đánh giá ô nhiễm trực quan.
+ Valid Program Address: Địa chỉ chương trình hợp lệ.
+ Vigorous Physical Activity: Hoạt động thể chất mạnh mẽ.
+ Violence Prevention Agency: Cơ quan phòng chống bạo lực.
+ Valproic acid: Axit valproic.
+ Virginia Philosophical Association: Hiệp hội triết học Virginia.
+ Vice President Advocacy: Phó chủ tịch biện hộ.
+ Ventnor Premium Ale: Bia cao cấp Ventnor.
+ Virtual Population Analysis: Phân tích dân số ảo.
+ Victorian Planning Authority: Cơ quan Kế hoạch Victoria.
+ Visual and Performing Arts: Nghệ thuật thị giác và biểu diễn.
+ Vascular Plant Assemblage: Tập hợp thực vật có mạch.
+ Vegetable Packers Association: Hiệp hội đóng gói rau.
+ Vermont Principals Association: Hiệp hội Hiệu trưởng Vermont.
+ Virginia Press Association: Hiệp hội Báo chí Virginia.

Post Top Ad