DECON là gì? Ý nghĩa của từ decon - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

DECON là gì? Ý nghĩa của từ decon

DECON là gì ?

DECON là “Decontamination” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DECON

DECON có nghĩa “Decontamination”, dịch sang tiếng Việt là “Khử nhiễm”.

DECON là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng DECON là “Decontamination”.

Post Top Ad