MCMC là gì? Ý nghĩa của từ mcmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

MCMC là gì? Ý nghĩa của từ mcmc

MCMC là gì ?

MCMC là “Markov chain Monte Carlo” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MCMC

MCMC có nghĩa “Markov chain Monte Carlo”, dịch sang tiếng Việt là “Chuỗi Markov Monte Carlo”.

MCMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MCMC là “Markov chain Monte Carlo”.

Một số kiểu MCMC viết tắt khác:
+ Malaysian Communication and Multimedia Commission: Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia.
+ Market Center Management Company: Công ty Quản lý Trung tâm Chợ.
+ Muslim Center of Middlesex County: Trung tâm Hồi giáo của Hạt Middlesex.
+ Media Certification and Monitoring Committee: Ủy ban giám sát và chứng nhận truyền thông.
+ Mercy Catholic Medical Center: Trung tâm Y tế Công giáo Mercy.
+ Mid-Columbia Medical Center: Trung tâm Y tế Mid-Columbia.
+ Munich Community Music Center: Trung tâm âm nhạc cộng đồng Munich.
+ Monroe County Middle College: Cao đẳng trung học hạt Monroe.

Post Top Ad