ULD là gì? Ý nghĩa của từ uld - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

ULD là gì? Ý nghĩa của từ uld

ULD là gì ?

ULD là “Ultra Low Delay” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ULD

ULD có nghĩa “Ultra Low Delay”, dịch sang tiếng Việt là “Độ trễ cực thấp”.

ULD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ULD là “Ultra Low Delay”.

Một số kiểu ULD viết tắt khác:
+ Unit Load Device: Thiết bị tải đơn vị.
+ Unverricht-Lundborg disease: Bệnh Unverricht-Lundborg.
+ Union of Liberian Democrats: Liên minh Dân chủ Liberia.
+ Universal Language Document: Tài liệu ngôn ngữ phổ quát.
+ Unit Logic Device: Thiết bị logic đơn vị.
+ Ubiquitin-like domain: Miền giống Ubiquitin.
+ Union for Liberty and Development: Liên minh Tự do và Phát triển.
+ UCH37-like domain: Miền giống UCH37.
+ United Liberal Democrats: Đảng Dân chủ Tự do Thống nhất.
+ UofL Drumline: Dây trống UofL.

Post Top Ad