MMLC là gì? Ý nghĩa của từ mmlc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

MMLC là gì? Ý nghĩa của từ mmlc

MMLC là gì ?

MMLC là “Multi-Media Learning Center” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MMLC

MMLC có nghĩa “Multi-Media Learning Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm học tập đa phương tiện”.

MMLC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MMLC là “Multi-Media Learning Center”.

Một số kiểu MMLC viết tắt khác:
+ Medium Mobility Load Carrier: Xe chở hàng di động trung bình.
+ Multimedia learning classroom: Phòng học đa phương tiện.

Post Top Ad