PGI là gì? Ý nghĩa của từ pgi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

PGI là gì? Ý nghĩa của từ pgi

PGI là gì ?

PGI là “Protected Geographical Indication” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PGI

PGI có nghĩa “Protected Geographical Indication”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ”.

PGI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PGI là “Protected Geographical Indication”.

Một số kiểu PGI viết tắt khác:
+ Pyrotechnics Guild International: Hiệp hội pháo hoa quốc tế.
+ Protected Geographical Indicator: Chỉ số địa lý được bảo vệ.
+ Poverty Gap Index: Chỉ số Khoảng cách Nghèo đói.
+ Polygenic index: Chỉ số đa gen.
+ Planning Group International: Tập đoàn lập kế hoạch quốc tế.
+ Professional Geographic Information: Thông tin địa lý chuyên nghiệp.
+ Postgraduate internship: Thực tập sau đại học.
+ Patient Global Impression: Ấn tượng toàn cầu của bệnh nhân.
+ Public Good Initiative: Sáng kiến ​​vì lợi ích công cộng.
+ Punta Gorda Isles: Quần đảo Punta Gorda.
+ Premiere Global Services: Dịch vụ toàn cầu Premiere.
+ Proactive Gender Initiative: Sáng kiến ​​giới chủ động.
+ Personal Globe Inventory: Kiểm kê toàn cầu cá nhân.
+ Palisades Geophysical Institute: Viện địa vật lý Palisades.
+ Parents Getting Involved: Phụ huynh tham gia.
+ Protective Geographical Indication: Bảo vệ chỉ dẫn địa lý.

Post Top Ad