CFB là gì? Ý nghĩa của từ cfb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

CFB là gì? Ý nghĩa của từ cfb

CFB là gì ?

CFB là “Call Forward Busy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CFB

CFB có nghĩa “Call Forward Busy”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển tiếp cuộc gọi bận”.

CFB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CFB là “Call Forward Busy”.

Một số kiểu CFB viết tắt khác:
+ Canadian Forces Base: Căn cứ Lực lượng Canada.
+ Circulating Fluidized Bed: Tầng sôi tuần hoàn.
+ Cipher feedback: Phản hồi mật mã.
+ Circulating Fluidized Beds: Giường tầng sôi tuần hoàn.
+ Core Facility for Bioinformatics: Cơ sở cốt lõi cho tin sinh học.
+ Campaign Finance Board: Ban Tài chính Chiến dịch.
+ Central Fisheries Board: Ban Kiểm ngư Trung ương.
+ Circulating Fluidised Bed: Tầng sôi tuần hoàn.
+ City Finance Bank: Ngân hàng tài chính TP..
+ Continental Flood Basalt: Lũ lụt lục địa bazan.
+ Cape Fold Belt: Thắt lưng gấp mũi.

Post Top Ad