SSB là gì? Ý nghĩa của từ ssb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

SSB là gì? Ý nghĩa của từ ssb

SSB là gì ?

SSB là “Services Selection Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSB

SSB có nghĩa “Services Selection Board”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng tuyển chọn dịch vụ”.

SSB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSB là “Services Selection Board”.

Một số kiểu SSB viết tắt khác:
+ Single-sideband : Đơn biên.
+ Secure Scuttlebutt: Bảo toàn Scuttlebutt.
+ Sashastra Seema Bal.
+ Seaman Service Book: Sổ dịch vụ thủy thủ.
+ Speculative Store Bypass: Bỏ qua cửa hàng đầu cơ.
+ Subacromial-subdeltoid bursa: Bao hoạt dịch dưới mỏm cùng vai-dưới cơ delta.
+ Single-Side-Band.
+ Site-specific browser: Trình duyệt dành riêng cho trang web.
+ Strategic Support Branch: Chi nhánh hỗ trợ chiến lược.
+ Societas Sanctae Birgittae: Hiệp hội Thánh Bridget.
+ Saskatchewan Savings Bonds: Trái phiếu tiết kiệm Saskatchewan.
+ Shariah Supervisory Board: Ban giám sát Shariah.
+ Sartorius Stedim Biotech: Công nghệ sinh học Sartorius Stedim.
+ Social Security Board: Ban an sinh xã hội.
+ Showroom Stock B: Phòng trưng bày Kho B.
+ Secret Service Bangladesh: Mật vụ Bangladesh.
+ Special Service Battalion: Tiểu đoàn dịch vụ đặc biệt.
+ Special Service Bureau: Cục dịch vụ đặc biệt.
+ South Science Building: Tòa nhà Khoa học Nam.
+ Solid Strap-on Booster: Tăng cường dây đeo rắn.
+ Synchronization Signal Block: Khối tín hiệu đồng bộ.
+ Secret Service Bureau: Cục mật vụ.
+ Secret Societies Branch: Chi hội bí mật.
+ State Security Bureau: Cục An ninh Nhà nước.
+ Spontaneous Symmetry Breaking: Phá vỡ đối xứng tự phát.
+ State Seismological Bureau: Cục địa chấn nhà nước.
+ Special Separation Benefit: Quyền lợi tách biệt đặc biệt.
+ Satellite Support Bus: Xe buýt hỗ trợ vệ tinh.
+ Space Studies Board: Ban nghiên cứu vũ trụ.
+ Solar System Barycenter: Hệ mặt trời Barycenter.
+ Singapore Shuttle Bus: Xe buýt đưa đón Singapore.
+ Standard Southern British: Chuẩn Nam Anh.
+ Special Services Brigade: Lữ đoàn dịch vụ đặc biệt.
+ Saramacca Sport Bond: Hiệp hội thể thao Saramacca.
+ Strategic Signal Battalion: Tiểu đoàn tín hiệu chiến lược.
+ Secret Society Branch: Chi nhánh Hội kín.
+ Student Services Building: Tòa nhà Dịch vụ Sinh viên.
+ Society of Systematic Biologists: Hiệp hội các nhà sinh học có hệ thống.
+ Support Services Building: Tòa nhà dịch vụ hỗ trợ.
+ Single-strand break: Đứt sợi đơn.
+ Single Side Band: Dải một bên.
+ Space Science Board: Ban khoa học vũ trụ.
+ Social Sciences Building: Tòa nhà khoa học xã hội.
+ Sylvan Snack Bar: Quán ăn vặt Sylvan.
+ Sheffield School Board: Hội đồng trường Sheffield.

Post Top Ad