MVP là gì? Ý nghĩa của từ mvp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

MVP là gì? Ý nghĩa của từ mvp

MVP là gì ?

MVP là “Most Valuable Player” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MVP

MVP có nghĩa “Most Valuable Player”, dịch sang tiếng Việt là “Cầu thủ giá trị nhất”.

MVP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MVP là “Most Valuable Player”.

Một số kiểu MVP viết tắt khác:
+ Model–view–presenter: Người mẫu–xem–người trình bày.
+ Most Valuable Professional: Chuyên nghiệp có giá trị nhất.
+ Minimum Viable Product: Sản phẩm khả thi tối thiểu.
+ Minimum Viable Population: Dân số khả thi tối thiểu.
+ Montel Vontavious Porter: Người khuân vác Montel Vontavious.
+ Mentors in Violence Prevention: Cố vấn phòng chống bạo lực.
+ Mark Varney Project: Dự án Mark Varney.
+ Mountain Valley Pipeline: Đường ống Thung lũng Núi.
+ Millennium Villages Project: Dự án Millennium Villages.
+ Major Vault Protein: Protein Vault chính.
+ Most Valauble Player: Cầu thủ giá trị nhất.
+ Millennium Village Project: Dự án Millennium Village.
+ Mission Voice Platform: Nền tảng giọng nói sứ mệnh.
+ Most Valuable Promotions: Khuyến mãi có giá trị nhất.
+ Merging Vets and Players: Hợp nhất bác sĩ thú y và người chơi.
+ Mortimer Village Partnership: Quan hệ đối tác làng Mortimer.

Post Top Ad