MEPC là gì? Ý nghĩa của từ mepc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

MEPC là gì? Ý nghĩa của từ mepc

MEPC là gì ?

MEPC là “Middle East Policy Council” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MEPC

MEPC có nghĩa “Middle East Policy Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Chính sách Trung Đông”.

MEPC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MEPC là “Middle East Policy Council”.

Một số kiểu MEPC viết tắt khác:
+ Marine Environmental Protection Committee: Ủy ban bảo vệ môi trường biển.
+ Marine Environment Protection Committee: Ủy ban bảo vệ môi trường biển.
+ Metropolitan Estate and Property Corporation: Tổng công ty bất động sản và bất động sản Metropolitan.

Post Top Ad