NACE là gì? Ý nghĩa của từ nace - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

NACE là gì? Ý nghĩa của từ nace

NACE là gì ?

NACE là “North Atlantic and Central Europe” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NACE

NACE có nghĩa “North Atlantic and Central Europe”, dịch sang tiếng Việt là “Bắc Đại Tây Dương và Trung Âu”.

NACE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NACE là “North Atlantic and Central Europe”.

Một số kiểu NACE viết tắt khác:
+ National Association of Colleges and Employers: Hiệp hội các trường đại học và nhà tuyển dụng quốc gia.
+ National Association of Collegiate Esports: Hiệp hội thể thao điện tử đại học quốc gia.
+ North American Cultural Evening: Buổi tối văn hóa Bắc Mỹ.
+ Native Americans for a Clean Environment: Người Mỹ bản địa vì một môi trường sạch.
+ National Academy for Able Children in Education: Học viện giáo dục trẻ em có khả năng quốc gia.
+ National Association of Corrosion Engineers: Hiệp hội kỹ sư ăn mòn quốc gia.
+ National Association of Christian Education: Hiệp hội quốc gia về giáo dục Kitô giáo.
+ National Association for Catering and Events: Hiệp hội quốc gia về dịch vụ ăn uống và sự kiện.
+ National Association of Catering and Events: Hiệp hội Dịch vụ ăn uống và Sự kiện Quốc gia.

Post Top Ad