HUB là gì? Ý nghĩa của từ hub - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

HUB là gì? Ý nghĩa của từ hub

HUB là gì ?

HUB là “Hetzel Union Building” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HUB

HUB có nghĩa “Hetzel Union Building”, dịch sang tiếng Việt là “Tòa nhà liên hiệp Hetzel”.

HUB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HUB là “Hetzel Union Building”.

Một số kiểu HUB viết tắt khác:
+ Hudson United Bank: Ngân hàng thống nhất Hudson.

Post Top Ad