OTIF là gì? Ý nghĩa của từ otif - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

OTIF là gì? Ý nghĩa của từ otif

OTIF là gì ?

OTIF là “Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OTIF

OTIF có nghĩa “Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức liên chính phủ về vận tải đường sắt quốc tế”.

OTIF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OTIF là “Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail”.

Post Top Ad