VTD là gì? Ý nghĩa của từ vtd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

VTD là gì? Ý nghĩa của từ vtd

VTD là gì ?

VTD là “Variable Torque Distribution” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VTD

VTD có nghĩa “Variable Torque Distribution”, dịch sang tiếng Việt là “Phân phối mô-men xoắn thay đổi”.

VTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VTD là “Variable Torque Distribution”.

Một số kiểu VTD viết tắt khác:
+ Vehicle Technology Directorate: Tổng cục công nghệ xe.
+ Vocational/Technical Divisions: Bộ phận dạy nghề/kỹ thuật.
+ Victorian Taxi Directorate: Tổng cục Taxi Victoria.
+ Venice Train Depot: Ga xe lửa Venice.

Post Top Ad