CPF là gì? Ý nghĩa của từ cpf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

CPF là gì? Ý nghĩa của từ cpf

CPF là gì ?

CPF là “Central Processing Facility” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPF

CPF có nghĩa “Central Processing Facility”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở chế biến trung tâm”.

CPF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPF là “Central Processing Facility”.

Một số kiểu CPF viết tắt khác:
+ Central Provident Fund: Quỹ dự phòng Trung ương.
+ Controlled Permeability Formwork: Kiểm soát thấm ván khuôn.
+ Cheerleading Philippines Federation: Liên đoàn cổ vũ Philippines.
+ Charoen Pokphand Foods: Thực phẩm Charoen Pokphand.
+ Central Place Foraging: Trung tâm tìm kiếm thức ăn.
+ Control Program Facility: Cơ sở chương trình điều khiển.
+ Congregation for the Propagation of the Faith: Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin.
+ Captain Planet Foundation: Tổ chức hành tinh thuyền trưởng.
+ Cerebral Palsy Foundation: Quỹ Bại não.
+ Cuba Policy Foundation: Quỹ chính sách Cuba.
+ Canada Periodical Fund: Quỹ định kỳ Canada.
+ Central Police Forces: Lực lượng cảnh sát trung ương.
+ California Professional Firefighters: Lính cứu hỏa chuyên nghiệp California.
+ City Parochial Foundation: Tổ chức giáo xứ thành phố.
+ Caribbean Peace Force: Lực lượng hòa bình Caribe.
+ Certified Picture Framer: Trình chỉnh sửa ảnh được chứng nhận.
+ Canadian Parents for French: Cha mẹ Canada cho người Pháp.
+ Community Policing Forum: Diễn đàn chính sách cộng đồng.
+ Center for Precision forming: Trung tâm tạo hình chính xác.
+ Critical Point Facility: Cơ sở Điểm tới hạn.
+ Coalition for Patent Fairness: Liên minh vì sự công bằng bằng sáng chế.
+ Commonwealth Property Fund: Quỹ tài sản thịnh vượng chung.
+ Country Partnership Framework: Khung đối tác quốc gia.
+ Canadian Patrol Frigate: Tàu khu trục tuần tra Canada.
+ Cultural Protection Fund: Quỹ bảo vệ văn hóa.
+ Collective Peacekeeping Forces: Lực lượng gìn giữ hòa bình tập thể.
+ Columbia Palestine Forum: Diễn đàn Colombia Palestine.
+ Country Programme Framework: Khung chương trình quốc gia.
+ Croatian Privatization Fund: Quỹ tư nhân hóa Croatia.
+ Calgary Police Foundation: Tổ chức Cảnh sát Calgary.
+ Center for the Political Future: Trung tâm cho tương lai chính trị.
+ Change Proposal Form: Thay đổi mẫu đề xuất.
+ Commonwealth Powerlifting Federation: Liên đoàn cử tạ khối thịnh vượng chung.

Post Top Ad