PDMS là gì? Ý nghĩa của từ pdms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

PDMS là gì? Ý nghĩa của từ pdms

PDMS là gì ?

PDMS là “Plant Design Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PDMS

PDMS có nghĩa “Plant Design Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý thiết kế nhà máy”.

PDMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PDMS là “Plant Design Management System”.

Một số kiểu PDMS viết tắt khác:
+ Polydimethylsiloxane: Polydimetylsiloxan.
+ Protocol-Dependent Modules: Mô-đun phụ thuộc vào giao thức.
+ Peabody Developmental Scales: Cân phát triển Peabody.
+ Process Driven Messaging Service: Dịch vụ nhắn tin theo hướng xử lý.
+ Point Defense Missile System: Hệ thống tên lửa phòng thủ điểm.
+ Post Defueling Monitored Storage: Lưu trữ được giám sát sau khi xả nhiên liệu.
+ Permanent Downhole Monitoring Systems: Hệ thống giám sát hố sâu vĩnh viễn.
+ Paul David Music School: Trường âm nhạc Paul David.

Post Top Ad